automatsko


automatsko
• automatically

Hrvatski-Engleski rječnik. 2013.

Look at other dictionaries:

 • automatski — autòmatskī prid. DEFINICIJA 1. koji je kao automat, sam bez voljnog poticaja [automatska obrana; automatski pokret] 2. koji radi, djeluje pomoću podešenog mehanizma, tako da skraćuje neke radnje [automatsko oružje; automatska obrada podataka],… …   Hrvatski jezični portal

 • СВАРКА АВТОМАТИЧЕСКАЯ — сварка, выполняемая машиной, действующей по заданной программе, без непосредственного участия человека (Болгарский язык; Български) автоматично заваряване (Чешский язык; Čeština) automatické svařování (Немецкий язык; Deutsch) automatische… …   Строительный словарь

 • automatìzam — m 〈G zma, N mn zmi〉 1. {{001f}}uhodana tehnika, uređen postupak ili način djelovanja, rada ili funkcioniranja onoga što se već uvriježilo ili je automatski regulirano [∼ pravnog djelovanja; ∼ procedure] 2. {{001f}}〈mn〉 fiziol. nehotične kretnje… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

 • autòmāt — m 〈G automáta〉 1. {{001f}}tehn. uređaj koji samostalno obavlja koristan rad, skraćuje broj radnji ili radni proces bez izravnog sudjelovanja čovjeka u svakoj radnji, ali prema njegovoj zamisli [∼ za kavu (čaj, čokoladu, osvježavajuće piće)] 2.… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

 • bȅzuvjetan — bȅzuvjet|an prid. 〈odr. tnī〉 koji se mora izvršiti bez ikakvih uvjeta; obavezan, neograničen, potpun, apsolutan [∼na predaja; ∼na potreba] ∆ {{001f}}∼na kazna pravn. sudska presuda koja znači automatsko izvršavanje kazne zatvora, namirivanje… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

 • limnògraf — m 〈N mn i〉 hidr. uređaj za automatsko bilježenje vodostaja tijekom vremena na rijekama i jezerima ✧ {{001f}}grč …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

 • mitràljēz — m 〈G mitraljéza〉 vojn. 1. {{001f}}pov. automatsko vatreno oružje, ob. na postolju ili s nogarima; omogućuje veliku brzinu gađanja, a puni se s neprekidne trake ili iz šaržera; strojnica 2. {{001f}}žarg. svaka automatska puška suvremene izrade ✧… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

 • prlìju-prlìju — onom. izgovor i konvencija pisanja 1. {{001f}}za dva rafala iz automatskog oružja; trrr trrr 2. {{001f}}(ob. u šali) žarg. automatsko oružje …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

 • regètati — (∅) nesvrš. 〈prez. règećēm, pril. sad. règećūći, gl. im. ānje〉 1. {{001f}}kreketati 2. {{001f}}čuti se kao neodređen isprekidan zvuk iz daljine (npr. vatreno automatsko oružje) …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

 • rèfleks — m 〈G mn rȅflēksā/ kāsā〉 1. {{001f}}a. {{001f}}fiz. svjetlost koju odbija neka površina; odbljesak, odsjaj b. {{001f}}pojava u kojoj se ogleda neka okolnost, odražena slika; odraz, odjek 2. {{001f}}fiziol. neovisno o volji, automatsko reagiranje… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

 • règistar — m 〈G tra, N mn tri〉 1. {{001f}}pravn. a. {{001f}}popis, pregled (osoba, riječi, predmeta itd.) u knjizi po abecednom redu b. {{001f}}službena knjiga u koju se upisuju prispjeli dopisi, spisi, akti itd. c. {{001f}}(+ potenc.) knjiga u koju se… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika